Подобряване на пътната инфраструктура и работни места искат жителите на областта
Подобряване на пътната инфраструктура и работни места искат жителите на областта / ОИЦ- Кюстендил

Над 300 участника са се включили към момента в допитването, което екипът на Областен информационен център - Кюстендил провежда в кюстендилско, в рамките на националната инициатива „Да създадем заедно България 2020". Целта на инициативата е  да идентифицира нуждите на гражданите и да ги обвърже с реалните възможности по оперативните програми, както и с потенциалните бенефициенти, които могат да ги реализират през програмен период 2014-2020.

Първият цикъл събития е насочен към широката общественост и преминава под формата на анкетно проучване, което мрежата от 27 областни информационни центъра провеждат във всички 265 общини в страната. Предложенията на участниците се събират чрез специално разработена анкетна карта, в която всеки желаещ може да опише какво да бъде постигнато с европейски средства в съответното населено място през програмен период 2014-2020 г. Към момента ОИЦ - Кюстендил е провел допитването чрез 10 открити приемни във всички общини от област Кюстендил, като най-често участниците в анкетата отправят предложения за подобряване на пътната инфраструктура и за повишаване възможностите за заетост.

Всеки желаещ може да се включи в допитването по инициативата и да отправи съответното предложение, отнасящо се за област Кюстендил, като изпрати до 09 април 2015 г. формуляр на електронната поща на ОИЦ - Кюстендил: oic_kn@abv.bg. Формулярът за участие в допитването може да бъде потърсен в ОИЦ Кюстендил, както и да бъде изтеглен от следния линк: http://eufunds.bg/document/7871.

В периода 6 април - 15 април 2015 г. екипът на ОИЦ - Кюстендил ще обобщи получените предложения от гражданите и ще подготви т.нар. „карта" на най-често срещани предложения за подобрение. На базата на събраната информация, в периода 16 - 30 април 2015 г. ОИЦ - Кюстендил ще проведе тематични събития отново във всички общини с потенциалните бенефициенти по проекти. На събитията ще бъде представена обобщената информация от проведената анкета, както и възможностите за реализиране на съответните проекти по оперативните програми за периода 2014-2020 г. Заключителното събитие по кампанията е предвидено за 9 май 2015 г. в гр. Кюстендил.