/ Дарик-Кюстендил,архив
За учебната 2018/2019 година, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт “Йордан Захариев”-Кюстендил ОБЯВЯВА ПРИЕМ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА, професия „Икономист-информатик“
ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО, професия „ Оперативен счетоводител“
ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ, професия“ Икономист“
БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ, професия „Офис-мениджър“

И четирите специалности са с 5-годишен срок на обучение и разширено изучаване на английски език, а завършилите придобиват ІІІ степен на професионална квалификация.

Балообразуване:
Оценка от тест по математика x 2;
Оценка от тест по БЕЛ x2;
Оценка по география и икономика от свидетелството за основно образование;
Оценка по история и цивилизация от свидетелството за основно образование.
 
За специалност “ Икономическа информатика“ след завършване на Х клас учениците придобиват І степен на професионална квалификация „Оператор на компютър“ , а след завършване на ХІ клас – ІІ СПК – „Оператор информационно  осигуряване“.

За специалност „Бизнес администрация“ “ след завършване на Х клас учениците придобиват І степен на професионална квалификация „Офис секретар“ и II степен на професионална квалификация след завършен ХІ клас - „Деловодител“ .

Гимназията разполага с добра материално-техническа база – 7 компютърни кабинета, класна стая на открито.
Учениците на ПГИМ участват в различни клубове по интереси, както и редица проекти.

През учебната 2017-2018 година 71% от завършилите ученици са постъпили във висши учебни заведения в страната и чужбина.

Гордост за ПГИМ са учениците, класирани на призови места на национални състезания, областен кръг на олимпиади, спортни състезания.

За контакти:

Ул. „19-ти февруари“ 28
Тел. 078-52-22-38
Тел. 078-52-24-64


Или на сайта на гимназията www.pgimkn.com
Дарик- Кюстендил