Пето ОУ спечели европроект за интеграция на ромски деца
Пето ОУ спечели европроект за интеграция на ромски деца / Дарик- Кюстендил,архив

ОУ "Христо Ботев"- Кюстендил спечели проект, в партньорство с община Кюстендил и Народно читалище "Васил Левски", по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Той е на стойност 118 042, 06 лв. и не се нуждае от съфинансиране. Общинският съвет трябва да одобри споразумение за общинско сътрудничество на предстоящото си заседание. Проектът е по процедурата- Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи или получили международна закрила". Той цели подпомагане на образованието на ромските деца, ученици в Пето ОУ.