Отдават под наем обществени тоалетни, магазини, офиси
Отдават под наем обществени тоалетни, магазини, офиси / Дарик радио,архив

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещения е обявен със заповед на кмета Петър Паунов.
Това са :
1. Помещение-обществени тоалетни, находящи се в гр. Кюстендил пл. „Първи май", кв. 257, парцел V, състоящи се от 79,00 м2 площ с начална тръжна цена за обекта 86,95 лв.
2. Помещение-обществени тоалетни, находящи се в гр. Кюстендил на ул. „Стефан Караджа", състоящи се от 51,00 м2 площ с начална тръжна цена за обекта 14,55 лв.
3. Помещение-обществени тоалетни, находящи се в гр. Кюстендил на ул. „Александър Димитров" в сградата на Автогарата, кв. 86в, парцел ІІ, състоящи се от 22,00 м2 площ с начална тръжна цена за обекта 14,55 лв.
4. Помещение в с. Гюешево, общ. Кюстендил с 14,00 м2 площ за пощенски услуги с начална тръжна цена 1,50 лв. на м2 без ДДС за площ на месец.
5. Помещение в с. Коняво, общ. Кюстендил с 17,00 м2 площ за офис с начална тръжна цена 1,50 лв. на м2 без ДДС за площ на месец.
6. Терен в гр. Кюстендил, на ул. „Отец Паисий", с 50,00 м2 площ за разполагане на преместваемо съоръжение за кафе аперитив с начална тръжна цена 4,35 лв. на м2 без ДДС на месец.
7. Терен в гр. Кюстендил, на ул. „Цар Освободител", с 30,00 м2 площ за разполагане на преместваемо съоръжение за павилион за продажба на плодове и зеленчуци с начална тръжна цена 3,35 лева на м2 без ДДС на месец.
Цената за складова и помощна площ за помещенията е 35% от цената за търговска площ и върху същите се начислява 20% ДДС.
Търгът ще се проведе на 23.10.2013г. от 10,00ч в залата на ІІ-ри етаж в сградата на община Кюстендил.
При неявяване на кандидати, ще се проведе повторен търг на 30.10.2013 г. от 10,00 часа за общински терени и помещения в залата на ІІ-рия етаж в сградата на община Кюстендил.