Отчуждени са имоти за изграждане на електропровод
Отчуждени са имоти за изграждане на електропровод / Дарик- Кюстендил,архив
Правителството отчужди части от имоти – частна собственост, за изграждането на електропровод ВЛ 110 Кv ТЕЦ „Бобов дол” – подстанция „Самоков”, на територията на областите Кюстендил и София. Изграждането му е заложено в инвестиционната програма на НЕК за 2012 г. и е с цел стабилизиране на захранването на общините Самоков, Сапарева баня и Дупница. Имотите се намират на територията на общините Дупница и Сапарева баня. Средствата, необходими за паричното обезщетение на собствениците им, се осигуряват от „НЕК” ЕАД. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”,съобщават от правителственият пресцентър.