От благодарност- икона и картичка за ОС- Кюстендил
От благодарност- икона и картичка за ОС- Кюстендил / Дима Кирилова, Дарик- Кюстендил

Заседанието на ОС- Кюстендил започна с представяне на благодарствена картичка от семейство Найденови, в която пише:
"Благодарим Ви за това, че сега има детски смях в дома ни".
Още един подарък получи ОС, икона на Св. Георги подарена от столичен лекар, на гърба на която пише- "В знак на уважение, че кюстендилци защитават достойнството на българите".
Кметът Петър Паунов заяви, че иконата ще бди над работата на ОС и е знак за това, че се ценят усилията на кюстендилци да отстояват правата си срещу исканията на Мюсюлманското вероизповедание.