От 100 до 3000 лв. глоба за незаконен добив на дървесина
От 100 до 3000 лв. глоба за незаконен добив на дървесина / Дарик, архив

147 акта само за последното тримесечие са съставили инспекторите на Регионалната дирекция по горите-Кюстендил, за незаконен добив на дървесина и за нарушения на Закона за лова, и Закона за рибарството и аквакултурите.

"Най-големият брой актове е по Закона за горите, за посегателство в държавни горски територии. Става дума още за транспортиране на немаркиран материал, без билет, за нарушения при преработката на дървесина", каза за Дарик директорът на РДГ-Кюстендил Здравчо Тодоров.

Актовете по Закона за лова са 7, а по този за рибарство и аквакултури - 9. Събрани за последното тримесечие са 39 305 лв.

"Нарушителите ползват лични автомобили, лекотоварни бусчета, но има и случай, когато се транспортират с камиони по 7-8 кубика дървесина. Санкцията е от 100 до 3000 лв., в зависимост от нанесената щета", коментира инж. Тодоров.