Още 3 млн. евро и 44 одобрени проекта по първата покана за ТГС България- Македония
Още 3 млн. евро и 44 одобрени проекта по първата покана за ТГС България- Македония / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Още 3 млн. евро за финансиране на проекти по първата покана от програмата за ТГС България- Македония се очаква да одобри днес в Кюстендил, Съвместния комитет за наблюдение на програмата. Необходимо е съгласието на всички членове. Към момента за финансиране са класирани 28 проекта, на стойност 6, 5 млн. евро. С допълнителния бюджет ще можем да финансираме още 16 проекта, каза заместник- министърът на регионалното развитие и съпредседател на Комитета Деница Николова.

Осем от проектите са по приоритетната ос-„Околна среда" и по 10 са в „Туризъм" и „Конкурентоспособност".
"Качеството на проектите при тази първа покана бе голямо. Получени бяха 213 проекта, като 165 от тях бяха допуснати до разглеждане на техническо ниво и оценени от независими български и македонски експерти, а от тях 134 са с възможност за финансиране, ако имахме средства. Предстои да бъдат одобрени първите проекти, в зависимост от точките, които е получил и е класиран. Очаквам договорите да бъдат подписани до края на септември и да стартира изпълнението им", заяви зам.- министър Николова.

Общият бюджет на програмата възлиза на 19 461 687 евро, от които средствата от Европейския съюз са в размер на 16 542 434 евро (85%) и национално съфинансиране в размер на 2 919 253 евро (15 %), осигурено от двете партниращи си държави.
"До края на годината ще бъде отчетено изпълнението на програмата на ТГС България- Македония за предния програмен период 2007- 2013 година, но вече са получени 95% от средствата от ЕС", коментира зам.- министър Деница Николова.