/ netinfo
Областен информационен център-Кюстендил (ОИЦ) обяви началото на конкурс за презентация на тема: „Нашата Европа, нашето бъдеще”. С конкурса се поставя началото на поредица от събития под общото мото: „Нашата Европа, нашето бъдеще”, които ще се проведат от ОИЦ в периода до 22 юни, когато екипът на центъра ще вземе участие в ежегодния общински „Празник на черешата”.
 

ОИЦ  Кюстендил обявява началото на конкурс
netinfo


Стартиралият днес конкурс е предназначен за ученици от 8 до 12 клас от област Кюстендил. Целта на конкурса е да провокира интереса, творческата изява на младежите и изразяване на личната им позиция по отношение на бъдещето на Европейския съюз, в  т.ч и на България, като пълноправен член на Съюза от 2007 година.

Конкурсът цели да насочи мисленето на младите хора в посока на това кои са силните страни на ЕС и възможностите, които произтичат от това обединение за членуващите в него страни,  какви са заплахите пред които е изправен ЕС днес. Какво трябва да се промени или подобри, така че да се постигне устойчиво и балансирано развитие на Съюза в бъдеще.


Регламентът и необходимите документи за участие в конкурса за презентация тук: https://bit.ly/2uH4g00 и от  фейсбук страницата на ОИЦ – Кюстендил. Информация за конкурса може да се получи и в офиса на ОИЦ – Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий” № 18 (сградата на читалище „Братство”) или на тел.: 078/ 52 02 12.

За участие в конкурса презентациите могат да се изпратят на имейл адреса на ОИЦ – Кюстендил: oic_kn@abv.bg, да се предоставят на електронен носител на място в офисана Центъра или да се изпратят по пощата на адрес: Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий” № 18, в срок до 24-ти май.

Оценяването на получените презентации ще бъде направено от тричленно експертно жури. Обявяване на резултатите и награждаване ще бъде на 1-ви юни. Победителите ще бъдат отличени с индивидуални предметни награди. Всички участници ще получат поощрителни награди.
 
ОИЦ – Кюстендил е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

ОИЦ  Кюстендил обявява началото на конкурс
netinfo