ОДБ Дупница искат контрольор на ВиК Дупница
ОДБ Дупница искат контрольор на ВиК Дупница / Дарик радио,архив

Назначаване на контрольор на ВиК Дупница искат от Обединен демократичен блок. Дали ще бъде назначен такъв ще решават общинските съветници на редовно свое заседание.
„След представения от дружеството финансов отчет за 2013 става ясно, че там са натрупани неразплатени задължения към доставчици в размер на 360 000 лв., което е с 200 000 лв. над задълженията към 31.12.2012. Общите задължения на дружеството надхвърлят 900 000 лв. Същевременно, налице е ясна тенденция за намаляване на приходите, в частта за събираемостта" обясняват съветниците от ОДБ.
Назначаването на контрольор е предвидено както в Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственик от община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, така и в Учредителния акт на ВиК Дупница.
Заплатата на контрольора ще бъде 80 % от възнаграждението на управителя на дружеството.