Община Кюстендил загуби дял и дивиденти от Велбъждгаз
Община Кюстендил загуби дял и дивиденти от Велбъждгаз / netinfo
От 15 на 9% ще бъде намален дяла на община Кюстендил във газовото дружество “Велбъждгаз”. Общинският съвет даде съгласие за продажба на 6270 акции с право на глас, от по 50 лева всяка, от капитала на дружеството. Акциите ще бъдат купени от другия акционер “Овергаз Инк”, който ще плати 313 500 лв.

С решение на Общото събрание на “Велбъждгаз” от 10 ноември 2006 година капитала на дружеството е увеличен с над 2 млн. лв. Община Кюстендил е трябвало да плати своя дял от 313 000 лв. до 7-ми декември 2008 г., но не го е направила. По Търговския закон общината може да загуби акциите си и направените вноски до момента.

Одитен доклад представен от съветника Атанас Кирилов показва, че от създаването на “Велбъждгаз” през юни 1996 г. до юни 2007 година, община Кюстендил не е поискала дивиденти в размер на 414 125 лв.

“Никой не може да ме убеди, че за тези години общината не е трябвало да получи и един лев дивидент”, заяви Кирилов.

Кметът Петър Паунов обяви, че вярва в данните от одитния доклад. “Преследвайки тези над 400 000 лв. обаче губим партньор. Поставени сме в ситуация, в която или съдим “Велбъждгаз”, или си партнираме”, коментира кметът. Той определи, като по- скоро положително взаимодействието с дружеството през последната година. “И аз не бих се съгласил да дадем над 300 000 лв. за акции, вместо да ремонтирам училище или детска градина”, допълни Паунов и се опита да изтегли внесената от него докладна.

Председателят на ОС Олег Смолички обясни, че това е невъзможно и подложи точката на гласуване, като тя бе приета с 27 гласа “за” и два “въздържал се”.

Съветници коментираха, че представителите на общината на Общите събрания през годините – Кирил Алексов, Людмил Стоянов, Анита Стефанова не са отстоявали докрай интересите й.