Община Кюстендил ще приеме Регионалния план за ВиК системите, но под условие
Община Кюстендил ще приеме Регионалния план за ВиК системите, но под условие / Дарик- Кюстендил, архив

Общо събрание на Асоциация по ВиК-Кюстендил ще се проведе от 15.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация.
В дневният ред е предвидено приемане на съгласувания от Областен съвет за развитие Кюстендил- Регионален генерален план за ВиК системите и съоръженията на обособена територия на „Кюстендилска вода" ЕООД.
Общински съвет- Кюстендил одобри решение, с което кметът на общината или упълномощен от него представител ще глусават "ЗА" Регионалния генерален план, но под условие. Цитирам: "....в прогнозите за инвестиционния ресурс в консолидираните инвестиционни проекти по интегрирания воден цикъл, с източник на инвестиции ОП "Околна среда 2007- 2013 г.", за краткосрочен период 2014- 2020 година, се запише стойността от подписна договор.....,на 01. 02. 2012 година, а именно максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ, съфинансирана от евмропейския фонд за регионално развитие и от кохезионния фонд на европейската общност, в размер на 87 807 247, 20 лв.".