Община Кюстендил планира над 1, 9 млн. лв. за капиталови разходи
Община Кюстендил планира над 1, 9 млн. лв. за капиталови разходи / Севделин Атанасов

1 904 853 лв. е сумата заложена за капиталови разходи в проекта за бюджет 2016 на община Кюстендил. В списъкът са включени 31 обекта. Най- големите суми са за- Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа, път № KNL - 3126 - (III-601, Кюстендил -Драговищица) - Соволяно - (KNL - 1123)- проектиране и строителен надзор- 348 500 лв.; Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа път № KNL-1123 - I-6, (ОП К-л) - Скриняно - Николичевци - (III - 6005) 4.4км- проектиране и строителен надзор- 275 000 лв.
За саниране на сградата на ОДЗ "Мечта", на ул. "Бузлуджа" 91 и основен ремонт на ВиК инсталациите са предвидени 366 003 лв.
195 000 лв. са заложени за I-ви етап- авторски и строителен надзор, в проекта за основен ремонт на сградата на ОДЗ "Първи юни", филиал "Зорница".
120 000 лв. е сумата за благоустрояване на околното пространство на "Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация"- проектиране и строителен надзор.
Община Кюстендил планира 70 000 лв. през 2016 г. основен ремонт и реконструкция на кухненски помещения в сградата на ПМГ, за нуждите на ОП"Ученическо хранене". 30 000 лв. се предвиждат за ремонт на покрива на "Обреден дом"- Кюстендил и 10 000 лв. за купуване на нова катафалка.
В плановете влиза и енергоспестяващо художествено осветление за общинския драматичен театър, на стойност 30 000 лв.
За нуждите на образователния процес в ПГ по селско стопанство е предвиден разход от 40 000 лв. за купуването на трактор.