Община Кочериново прекрати категоризацията на заведение в Пороминово

/ Влади Владимиров, Дарик-Кюстендил
Кметът на Община Кочериново Иван Минков подписа заповед, с която прекратява категоризацията на Снек-бар „Мони” с. Пороминово.

Обектът е категоризиран със Заповед от 13 януари 2012 година, собственик е фирма със седалище и адрес на управление в Благоевград, с управител Костадин Любенов Костадинов.

Категоризацията е прекратена по искане на лицето, извършващо дейност в обекта, изразено със Заявление Вх. № РД-01-11-196/12.03.2019 г., информират от община Кочериново.
 
Дарик- Кюстендил