/ Влади Владимиров
Асоциацията по ВиК в област Кюстендил прие отчета на бюджета и свършената работа през 2018 година. С пълно мнозинство бе гласуват и бюджета на асоциацията за 2019 година, който е в размер на 77 561 лв. Вноската на държавата, като най- голям акционер - 35% ще бъде максималната по закон - 15 000 лв.

Средното потребление на питейна вода в област Кюстендил е 99 л/ден на човек

Община Кюстендил ще осигури 13 089 лв., като акционер с 30, 54%. Община Дупница не изпрати свой представител на редовното общо събрание на ВиК асоциацията, защото няма решение на Общинския съвет по предварително представените точки в дневния ред на събранието.

Областният управител Виктор Янев, който председателства общото събрание, заяви че е поел ангажимент да организира среща между ръководството на водния оператор “Кюстендилска вода” и представители на общините, за решаване на конкретни въпроси.

Все още единствено Община Сапарева баня от 9-те общини в област Кюстендил не е член на ВиК асоциацията и това е причината да не може да се кандидатства за финансиране на проекти във ВиК сектора пред европейските фондове. Областният управител очаква решение на Общинския съвет в Сапарева баня.

Общо събрание на ВиК асоциацията
Влади Владимиров

“Има решение на Министерски съвет и МРРБ за създаване на Национална програма във ВиК сектора. Предстоят и законодателни промени, за да могат неконсолидираните ВиК оператори да кандидатстват за финансиране на аварийни и неотложни ремонти”, каза областният управител Виктор Янев. На въпрос на Дарик, той отговори, че темета за нова цена на водата не стои на дневен ред, няма и предложен нов Бизнес план от “Кюстендилска вода” до КЕВР.
Дарик- Кюстендил