Общо събрание на ВиК асоциацията
Общо събрание на ВиК асоциацията / Влади Владимиров
Областният управител Виктор Янев не очаква повишение на цената на водата на територията на Кюстендилска област. В отговор на въпрос на Дарик, той коментира: “Това, което бе изнесено от КЕВР и това, което ние направихме със срещи с нейни представители, засега не очакваме повишение на цената на водата. Естествено чакаме и одобрения бизнес план за ВиК оператора, от който ще стане окончателно ясно”.

Областният управител председателства Общото събрание на ВиК асоциацията, проведено днес следобед, на което бе приета Инвестиционната програма за 2017 г. на водния оператор “Кюстендилска вода” ЕООД.  Инвестиционната програма е в общо размер на 418 872, 99 лв., като сумата е разпределена по общини и в публична държавна собственост.
“За 2018 година предстои приемане на нова програма, която операторът “Кюстендилска вода” ще предостави и ще приемем до края на март”, каза още Виктор Янев.

Общо събрание на ВиК асоциацията
Влади Владимиров

Областният управител е получил писмо от министъра на регионалното развитие, с което се изискват още документи от Община Дупница, за да се финализира процедурата по присъединяването й към ВиК асоциацията.
“Общината има да предостави още документи в МРРБ по отношение на активите и съоръженията на ВиК- Дупница. Смятам, че до 1- 2 месеца те ще бъдат окончателно приети пак на общо събрание”, заключи Виктор Янев.
 
Дарик- Кюстендил