Йордан Татарски
Йордан Татарски / Дима Кирилова
Областният управител Йордан Татарски ще представи политическия си кабинет и приоритетите в работата си на пресконференция в понеделник- 13 февруари, от 13 часа. Това ще стане публично, като са поканени граждани, представители на бизнеса, НПО, работодателски организации, синдикати.
В поканата пише, цитирам:
1. Представяне на областния управител и политическия кабинет;
2. Представяне на мисията, визията и приоритетите на областния управител и политическия кабинет;
3. Представяне на методите / подходите / за изпълнение на приоритетите;
4. Въпроси от местни общности и медиите.
 
Дарик- Кюстендил