Област Кюстендил е на 26-то място по размер на чуждестранните инвестиции

/ dariknews.bg
Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Кюстендил към 31 декември 2017 г. възлизат на 42.8 млн. евро, което е с 2.1% по-малко в сравнение с 2016 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.2% и съответно 0.3% от ПЧИ в рамките на Югозападен район.

Европроекти за близо 61,3 млн. лв. се реализират в област Кюстендил

По размер на чуждестранните инвестиции област Кюстендил заема двадесет и шесто място в страната, следвана от областите Монтана и Силистра. Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта - 25.5 млн. евро или с 3.1% по-малко от 2016 година, като 51.0% от тях са в раздел „Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“. Информацията е публикувана на сайта на НСИ на 12 февруари 2019 г.

Възможности за европейско финансиране през 2019 година

В отрасъл „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 9.7 млн. евро. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 6.1 млн. евро или с 24.4% повече спрямо предходната година. През 2017 г. тези три дейности заедно формират 96.4% от общия обем на ПЧИ в област Кюстендил, а общият им размер намалява с 5.1% спрямо 2016 година.

И през 2017 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в предприятията на територията на община Кюстендил - 29.2 млн. евро, следвана от общините Дупница и Сапарева баня, съответно с 8.7 и 3.9 млн. евро чуждестранни инвестиции.