/ Влади Владимиров
68 проекта пред европейските фондове, на обща стойност от над 61 млн. и 270 хил. лв. се реализират в област Кюстендил през 2018 година. Най-много проекти имат Община Дупница 26 и Община Кюстендил - 24.

ОИЦ-Кюстендил разяснява в 5 общини - Европейско финансиране на неземеделски дейности и стартиране на бизнес

Бизнесът в област Кюстендил има спечелени 30 проекта, основно по ОП Развитие на човешките ресурси и по- малко пред ОП Иновации и конкурентоспособност. Съпоставка със съседните области показва, в област Благоевград - 119 проекта и в област Перник - 27. В близките по големина на Кюстендилска области, като Хасково проектите са 70 и Разград- 28.

По програмата за развитие на селските райони, пред която нямаха право да кандидатстват двете големи общини- Кюстендил и Дупница, са спечелени общо 143 проекта от бенефициенти от областта, в това число и за Млад фермер, за модернизиране на земеделските стопанства и за инфраструктурни проекти в по- малките общини.

16 от 48 одобрени проекта се реализираха в област Кюстендил по Първата покана на програмата за ТГС България-Македония. В началото на 2019 година се очаква класирането по Втората покана.

Преди дни излязоха резултатите от Втората покана за реализиране на проекти по програмата за ТГС България-Сърбия. От 41 одобрени проекта, 4 са на територията на област Кюстендил. В приоритетна ос Околна среда одобрени проекти имат:

Община Кюстендил на стойност 424 044,57 €, Община Дупница на стойност 599 572,66 € и Община Бобов дол на стойност 581 907,34 €. Информацията бе представена на пресконференция от ръководителят на Областния информационен център-Кюстендил, Любомира Велинова.
Дарик- Кюстендил