/ Дарик-Кюстендил
108 семейства от Община Кюстендил са включени в проекта на картотека за настаняване под наем в общински жилища за 2019 година. От тях едночленните семейства са 49, двучленните са 33, тричленните са 20, четиричленните са 4, а многочленните - 2.

Възражения по проекта на картотека на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2019 г. се правят в 14-дневен срок до Кмета на Община Кюстендил, считано от датата на обявяване, което бе 28 ноември.
 
Дарик- Кюстендил