Ново работно време за прием на граждани в Дирекция Устройство на територията, проектиране, строителен контрол и кадастър.
Ново работно време за прием на граждани в Дирекция Устройство на територията, проектиране, строителен контрол и кадастър. / Иво Кирилов, Дарик- Кюстендил, архив

Кметът на Община Кюстендил Петър Паунов промени със своя заповед работното време на служителите в Дирекция "Устройство на територията, проектиране, строителен контрол и кадастър".
Граждани ще се приемат във всички работни дни от седмицата, с изключение на четвъртък.