Новият път на минералната вода в Кюстендил
Новият път на минералната вода в Кюстендил / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Общински съвет- Кюстендил одобри промени в подробен устройствен план- парцеларен план, необходими за изграждането на новия водопровод за минерална вода, който ще свързва находището на пазара с новостроящия се хотел „Кюстендил", бивш „Спорт палас". Водопровода ще преминава през улиците „Димитър Пешев", „Авксентий", „Иларион Ловчански", „Ген. Заимов", „Иларион Макариополски" и „Гургулят", както и през полски път и поземлен имот.
Съветникът д- р Иван Пипонов се поинтересува за трасето на новия водопровод, а колегата му Младен Ризов попита ще има ли възможност минералната вода да стигне на по- късен етап до бившите казарми? Ризов допълни, че става дума за 500 крачки отстояние. На няколко пъти по време на заседанието се родиха шеги с идеята му за инвестиция в „ ново НДК" на територията на бившето поделение.
Кметът Петър Паунов даде разяснения за новия водопровод и каза, че ще бъде изграден 25 кубиков резервоар над хотела, като целта е водата да стигне на следващ етап до стадион „Осогово" и при интерес до имота на бившето поделение.
„Ще се ползват помпени съоръжения. Всеки литър, който излезе от резервоара ще се възстановява автоматично", заяви кметът на Кюстендил.

Новият път на минералната вода в Кюстендил
netinfo