Нови експерти в РИО-Кюстендил
Нови експерти в РИО-Кюстендил / Влади Владимиров, архив

Валентина Райчева-Маринова бе представена като новият старши експерт по "Физическо възпитание и спорт" в Регионалния инспекторат по образованието, от началника  Радостина Новакова. Длъжността бе вакантна след като преди четири години Виктор Янев стана зам.-кмет на Община Кюстендил.

Винка Стоименова е също нов експерт в екипа на инспектората. Тя отговаря за "Природни науки и екология". През последната година като старши експерт по "Професионално образование" работи Силвия Тонева.

По програмата "Старт в кариерата" е назначена в Административния отдел Милена Симеонова.