Нарастват престъпленията срещу паричната и кредитната система
Нарастват престъпленията срещу паричната и кредитната система / Дима Кирилова,Дарик радио

Няма наблюдавани досъдебни производства през миналата година в Окръжна прокуратура Кюстендил и двете районни прокуратури за „изпиране „ на пари, отчете прокурор Марияна Сиракова.
„Като тенденция все пак е налице увеличаване броя на престъпленията срещу паричната и кредитната система.Тези производства се образуват най- често срещу неизвестен извършител, като авторът на престъплението остава неразкрит от органите на полицията и в по- късен момент налагане спиране на тези производства", коментира прокурор Сиракова.
Наказанието пробация продължава да е водещо, нараства и относителният дял на наказанието обществено порицание през последните 2 години.