лекар
лекар / dariknews.archive
Ръст на заразните заболявания показва справката към края на месец Май на РЗИ- Кюстендил. За първите 5 месеца на годината са отчетени 709 болни, спрямо 482 за същия период на 2018 година. Ръстът се дължи основно на повишената заболяемост от варицела- 355 болни и епидемичния взрив на морбили през месец май- 56 болни и общо 63- ма от началото на годината.

Спрямо 2018 година, числата показват повишена заболеваемост от туберкулоза, скарлатина и ротавирусен гастроентерит.
През тази година обаче намаляват значително болните от Хепатит А- 3, спрямо 32 за същия период на 2018 година. През тази година не са отчетени случаи на марсилска треска и лаймска болест.

През месец Май са регистрирани двама болни от СПИН в областта и общо 3- ма от началото на 2019 година.
 
Дарик- Кюстендил