Младен Ризов сигнализира Адвокатска колегия- Кюстендил за побой над адвокат Ангел Ангелов
Младен Ризов сигнализира Адвокатска колегия- Кюстендил за побой над адвокат Ангел Ангелов / Иво Кирилов, Дарик

Зам.- председателят на сдружение СПИНОК Младен Ризов е изпратил молба до Адвокатска колегия и нейния все още изпълняващ длъжността председател Васил Иванов, както и изрично до новоизбрания председател Румен Антимов, да излезе с нарочна декларация за това, че в миналия петък председателят на сдружението адвокат Ангел Ангелов е бил бит.
"Аз не мога да изляза с такава декларация, тъй като фактите в декларацията не са проверени. В молбата се казва, че адвокат Ангелов е бил нападнат, удрян и ритан. Въпреки побоя той не е сезирал полицията, тъй като няма нанесени тежки наранявания. Младен Ризов счита, че тази случка е обяснима единствено във връзка с обществената дейност на Ангел Ангелов на местно ниво, като адвокат на повечето от изборните дела. Аз знам, че той е адвокат на само две такива дела. Според Ризов това е опит за сплашване", заяви Васил Иванов.

Младен Ризов сигнализира Адвокатска колегия- Кюстендил за побой над адвокат Ангел Ангелов
netinfo

Освен това в молбата са посочени като евентуални организатори на това действие доскорошни председатели на Адвокатската колегия.
"Аз доколкото знам доскорошни председатели бяха колегите Емил Велинов, Анани Константинов и двама колеги, които вече не са между живите Димитър Симеонов и Ангел Антов. Призовавам органите на прокуратурата и полицията да проверят моите колеги за евентуалното организиране на това нападение", допълни Иванов.

Младен Ризов сигнализира Адвокатска колегия- Кюстендил за побой над адвокат Ангел Ангелов
netinfo

 

Васил Иванов попита чрез медиите новоизбраният председател на Районна прокуратура на Кюстендил Ивайло Илиев дали ще му е приятно ако неговият лик краси някой печат, на някое сдружение.
"Ще помоля прокурор Илиев за бързи действия по отговор на сигнал изпратен до Районна прокуратура, тъй като за мен е недопустимо длъжностно лице да стои на печата на сдружение с нестопанска цел. Става въпрос за печата на сдружение СПИНОК на който е лика на настоящият кмет Петър Паунов", каза още председателят на Адвокатската колегия Васил Иванов.