Минерална вода за къща за гости в Кюстендил
Минерална вода за къща за гости в Кюстендил / Дарик- Кюстендил,архив

За захранване на външен басейн с минерална вода на къща за гости, на основание Закона на водите, кметът Петър Паунов откри процедура за издаване на разрешително за водовземане от КЕИ "Стар каптаж" на находище "Кюстендил". Минералната вода ще бъде използвана за "други цели", съгласно Тарифата за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Кюстендил, информира сайта на общината.

Обектът е: Захранване на външен басейн с размери 3 / 7 метра, за нуждите на къща за гости, са ул. "Цар Симеон".

При направената оценка е установено, че предвиденото водовземане няма да засегне други вече разрешени водовземания. Годишният обем за черпене е до 3 311, 28 куб. м./ годишно.