Меморандум за сътрудничеството подписаха директорите на Детска градина “Първи юни”- Кюстендил, Даниела Виткова и Детска градина “Детска радост” в Струмица, Тинка Маркова
Меморандум за сътрудничеството подписаха директорите на Детска градина “Първи юни”- Кюстендил, Даниела Виткова и Детска градина “Детска радост” в Струмица, Тинка Маркова / Влади Владимиров
Меморандум за сътрудничеството подписаха директорите на Детска градина “Първи юни”- Кюстендил, Даниела Виткова и Детска градина “Детска радост” в Струмица, Тинка Маркова. Това стана по време на заключителната пресконференция по проект “Зелени детски градини за устойчиво бъдеще”, който се финансира по програмата за ТГС България- Македония.

“След 20 месечен труд спокойно можем да кажем, че целта на проекта е постигната. Бяхме част от  един мащабен, амбициозен проект, който  не беше  никак лесен, но е изключително значим и  богат  като дейности”, заяви Даниела Виткова.

пресконференция по проект Зелени детски градини за устойчиво бъдеще, който се финансира по програмата за ТГС България- Македония
Влади Владимиров

На заключителните дейности по проекта- пресконференция и трансграничен панаир “Еко забава за деца от Струмица и Кюстендил”, присъстваха кметът на община Струмица Коста Яневски, държавният секретар на Министерството на местното самоуправление на Македония Кирил Парталов. От името на община Кюстендил, поздравления за успешното реализиране на поректа поднесе Светослава Макенджиева, директор на дирекция “Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”.

трансграничен панаир Еко забава за деца от Струмица и Кюстендил
Влади Владимиров

Деца от двете детски градини пяха, танцуваха, рецитираха и се забавляваха на сцена, в двора на ремонтираната детска градина в Струмица. О т българска страна, в заключителния панаир участваха 20 деца, 20 родители и 15 учители от ДГ “Първи юни”.

трансграничен панаир Еко забава за деца от Струмица и Кюстендил
Влади Владимиров

трансграничен панаир Еко забава за деца от Струмица и Кюстендил
Влади Владимиров

В рамките на проекта бе санирана и обновена сградата на детската градина в село Соволяно, изградени са 3 детски еко площадки- в централната сграда на ДГ “Първи юни”, в “Зорница” и в Соволяно; създадени са “3 зелени кабинети”, оборудвани с мултимедия и лаптопи; инсталирани са слънчеви колектори за  загряване на битова гореща вода в 500- литрови  бойлери, на сградите на детска градина “Първи юни” в кв. “Запад” и в с. Соволяно; разработен бе Еко- наръчник, за екологичното образование на децата от предучилищна възраст и за тяхното насърчаване по опазване на околната среда и др.

“Много атрактивна дейност с няколко визити беше “Креативни деца – “еко” музика, изкуство, занаяти. Децата рисуваха, творяха демонстративни проекти заесно с техните родители. Вече имаме и своя песен с еко тематика. Благодаря на Община Кюстендил, че през цялото време беше в наша подкрепа – финансова и морална”, допълни директорът на ДГ “Първи юни” Даниела Виткова.

трансграничен панаир Еко забава за деца от Струмица и Кюстендил
Влади Владимиров

Общият бюджет, разпределен по равно между партньорите е: 398 574.35 евро.
 
 
Дарик- Кюстендил