Липсата на работа е най- големият проблем на ромите в Кюстендил. От 12 000 души в квартала, едва 1 000 работят
Липсата на работа е най- големият проблем на ромите в Кюстендил. От 12 000 души в квартала, едва 1 000 работят / Иво Кирилов, Дарик- Кюстендил

Липсата на работа е най- големият проблем, пред който са изправени ромите в Кюстендил, това стана ясно по време на кръгла маса на тема: „Предизвикателства и възможности пред реализирането на програмите за равноправно интегриране на ромите в местните общности", която бе проведена в Кюстендил. Тя бе организирана от Ромски общностен съвет, кв. „Изток"- Кюстендил, по повод честването на „Международния ден на ромите" 8- ми април. В нея участваха и представители на институции, както и директори на училища. 90 % от ромите мъже са строители. От 12 000 души население на квартал Изток, работят една 1 000 души, показват предоставените данни.

Липсата на работа е най- големият проблем на ромите в Кюстендил. От 12 000 души в квартала, едва 1 000 работят
netinfo


На кръглата маса бяха представени и резултатите от проведените фокус групи с граждани на квартал „Изток" Кюстендил на теми: Образование, Здравеопазване, Заетост, Инфраструктура и жилищни условия. Сред посочените причини за безработицата в квартала са необразоваността и липсата на квалификация, осигурява им се само сезонна работа, малко от работодателите осигуряват ромите.
"Проблем, който е свързан с липсата на работа е и липсата на добро образование и квалификация. Ние трябва да търсим обаче и алтернативи за хора, на които все пак липсват образование и квалификация. В момента има приета програма за интеграция на ромите, като през тази година общините трябва да изготвят и собствени планове на базата на тази програма", заяви за Дарик председателят на сдружение "Ларго" Сашо Ковачев.

Липсата на работа е най- големият проблем на ромите в Кюстендил. От 12 000 души в квартала, едва 1 000 работят
netinfo

 


Своите поздравления към ромите отправи и областният управител Иван Каракашки.
"Пожелавам Ви да бъдете живи и здрави, да работите усърдно и проблемите пред ромската общност да бъдат решени възможно най- бързо. Вашите проблеми са отдавна, но решаването им на този етап става изключително бавно и несъществено", каза областният управител Иван Каракашки.

Липсата на работа е най- големият проблем на ромите в Кюстендил. От 12 000 души в квартала, едва 1 000 работят
netinfo