картичка на 100 години
картичка на 100 години / netinfo
Картичка, която е изпратена преди 100 години се съхранява от дупничанин. Картичката свидетелства за кореспонденция между дядото на Александър Павлов и брат му.
На 31 март, но преди 100 години една картичка тръгва от фронта, за да направи връзката между двама братя, които повече от година нямат информация един за друг. Единият воюва на фронта в Сърбия, другият тук. Днес картичката съхранява Александър Павлов, който е наследник на рода.

картичка на 100 години
netinfo


На картичката е Август Бебел. Текста е написан с мастило, което и 100 години по късно личи толкова ясно, колкото и тогава. Александър притежава още една почти 100 годишна картичка. Тя е на 99 години и е честитка след войната, на която са снимани деца с рози.

картичка на 100 години
netinfo