/ iStock/Getty Images
Информационно събитие на открито, по проект "Готови за работа", организира днес дирекцията "Бюро по труда" в Кюстендил.

"Правим кампанията днес, защото в днешния ден отбелязваме Международния ден на младежта", каза директорът на трудовата борса Юлияна Хаджиева.

Основната цел на проекта е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са обхванати нито в образование или обучение, нито в заетост, и не са регистрирани като безработни в Бюрото по труда. Стремим се и да подобрим възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация на пазара на труда, посочи още Хаджиева.

Безработни с право на парично обезщетение могат да започнат собствен бизнес


Тя уточни, че предстои организирането на нова младежка трудова борса през есента.

"На последната проведена такава борса имахме успеваемост по заемане на свободните работни места от над 80 процента", уточни Хаджиева. Тя посочи, че равнището на безработица сред младежите на територията на района е между 15-16 процента.

От дирекцията отчетоха, че голяма част от работодателите в региона вече са се възползвали от новите мерки, които предлага Агенцията по заетостта във връзка с пандемията.