Информационна среща за сливането на двете училища в Сапарева баня
Информационна среща за сливането на двете училища в Сапарева баня / Община Сапарева баня

Общинското ръководство на Сапарева баня организира информационна среща по повод смяната на статута и финансирането на ПГ по туризъм и администрация "Алеко Константинов" и преобразуването чрез сливане на двете училища - Гимназията и ОУ "Христо Ботев". Срещата се проведе в малкия салон на НЧ "Просветен лъч - 1905", като на нея присъстваха родители, директори, учители и други заинтересовани лица. В разяснителната среща участие взеха и експерти от РИО на МОН - Кюстендил, които дадоха отговори на възникналите въпроси от страна на гражданите. Това бяха Теодора Йорданова, началник-отдел "АПСИО" и Силвия Тонева, старши експерт по професионално образование.

Информационна среща за сливането на двете училища в Сапарева баня
netinfo

Председателят на Общинския съвет Иван Куйов запозна присъстващите с мотивите за предприетите действия по повод преобразуването, както и с решенията на ОбС - Сапарева баня по тази тема. Той обясни, че е получено писмо от Министерство на образованието за смяна на финансиращия орган. В писмото е било посочено, че: поради малкия брой ученици в училище, при липса на заявено желание от Община Сапарева баня, МОН ще предприеме необходимите мерки, съгласно нормативната уредба.
Това е и един от сериозните мотиви за преобразуването: намаляване на раждаемостта през последните години и съответно намаляване на броя на учениците в дневна форма на обучение в ПГТА.

Иван Куйов бе категоричен, че за всички е приоритет учениците да имат възможност да получават средно образование в Сапарева баня, както и да се запазят атрактивните професии, изучавани в Гимназията. Затова е взето и решение от ОбС и Общинското ръководство финансиращ орган да бъде Общината, както и двете училища да се слеят в едно СОУ, с обучение на ученици от 1-ви до 12-ти клас. Приемът на ученици за средно образование ще бъде след 7-ми и след 8-ми клас.

Председателят на ОбС припомни също така и приетите решения от общинските съветници в Сапарева баня за промяната на статута на ПГТА от държавно в общинско училище и за промяната на финансирането, което ще става от бюджета на Общината. В края на месец април, на сесия на ОбС, бе прието решение и за сливане на двете училища.