Общо събрание на адвокатите в страната
Общо събрание на адвокатите в страната / DeFakto.bg
Двама от делегатите на Адвокатска колегия – Кюстендил, които участваха в редовното годишно отчетно общо събрание на адвокатите от страната, Вася Пешева и Ангел Ангелов гласуваха против отчета на Висшия адвокатски съвет. Двамата са тези, които ще представят колегията при оспорването на Наредбата за заплащането на правната помощ и Правилника за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ. Делегати на събранието са били и адвокатите от Дупница - Мария Чочова и Мария Чомакова, които обаче не са упражнили правото си на глас. Без право на глас, в събранието са участвали адвокатите Румен Антимов и Юлия Сапунджиева, съответно като председател и секретар на Адвокатска колегия- Кюстендил.
 
„Представих пред събранието, състоящо се от близо 350 делегати от страната, визията си за реформа на правната помощ, а именно - ликвидация на Националното бюро за правна помощ; преминаване изцяло на администрирането на правната помощ към колегиите в лицето на съветите им, и заплащане от държавата на правната помощ поне на стойността на минималните размери на адвокатските възнаграждения по Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет. И трите предложения получиха от делегатите бурни ръкопляскания, по което съдя, че се възприемат изцяло от адвокатите и адвокатурата. На събранието са присъствали всички членове на Националното бюро за правна помощ”, коментира пред Дарик адвокат Ангел Ангелов.
Той  е получил уверенията на комисията по предложенията и решенията, че предложенията му ще залегнат в бъдещия проектозакон за адвокатурата.

Събранието е решило да подкрепи изготвянето на изцяло нов проектозакон, а не да се внася в Народното събрание вече изготвения Проектозакон за изменение и допълнение на сега действащия Закон за адвокатурата. Адвокат Ангелов коментира още, че неговото изказване започнало с думите- „Хюстън, имаме проблем” е дало тон за безпрецедентни, откъм критики изказвания по адрес на работата на Висшия адвокатски съвет.

 „Не искаме повече демагогия, искаме демокрация“, настояване за електронно гласуване за органите на адвокатурата, възможност за създаване на еднолични адвокатски дружества, отпадане на забраната за реклама, адекватна реакция при посегателства срещу адвокати и правата им, електронен достъп до делата. Това са част от тезите застъпени в изказванията по време на Общото събрание на адвокатите от страната.
На него прозвучаха и немалко призиви да не се приема отчетът на Висшия адвокатски съвет и останалите ръководни органи на адвокатурата. Подобен вот няма нормативно регламентирани последици, но може да се приеме като своеобразен вот на недоверие, пише сайта news.lex.bg.
Отчетът на съвета беше приет със 105 гласа „За“. Против бяха 56 от делегатите, а 23-ма се въздържаха.
 
 
Дарик- Кюстендил