Тържествено заседание на Общински съвет Кюстендил
Тържествено заседание на Общински съвет Кюстендил / Дарик- Кюстендил
Две маломерни паралелки в  VI OУ „Св. Паисий Хилендарски“ ще гласува Общински съвет Кюстендил.Под необходимият минимум ще са паралелките 7 „а“ и 7 „б“ клас.В тях ще се обучават по 17 ученика.