Фирми от Кюстендилска област и Североизточния регион в Македония си помагат в кризата
Фирми от Кюстендилска област и Североизточния регион в Македония си помагат в кризата / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Конференция под надслов "Бизнесът няма граници" се провежда в Кюстендил, по едноименен проект, съфинансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество "България- Македония 2007- 2013". Партньори по проекта са Българска мениджмънт асоциация- България, Спектър- Македония и Фондация "Стратос"- България.
Основната цел на проекта е да подкрепи предприемачеството в трансграничния регион- Кюстендилска област и Североизточния регион в Македония.
"Искаме да мобилизираме предприемаческия дух, нови бизнес идеи. Разработени са стратегии за интегрирано трансгранично развитие. Търсят се възможности определен бизнес да се развива ползвайки ресурси от другата страна на границата", каза ръководителят на проекта Пламен Мавров.
Проведени са и две обучителни посещения, за обмяна на най- добри практики. 8 македонски фирми са посетили през месец март Кюстендил и областта, а преди дни и представители на 8 български фирми се завърнаха от визита в Североизточния регион в Македония.
Вече има и два положителни примера за сътрудничество, като фирма, която работи в село Гърляно е намерила софтуерен специалист от Крива паланка. Българска фирма е на път да отвори офис в Македония.

Фирми от Кюстендилска област и Североизточния регион в Македония си помагат в кризата
netinfo

Проектът "Бизнесът няма граници" предвижда и изработката на интернет портал, с база данни в помощ на предприемачите, малките и средни предприятия и потенциалните инвеститори от двете области.
"Ще има информация как се регистрират фирми в България и каква е законовата база за бизнеса. Предвиждаме и сектори за покупко- продажба на стоки, търсене и предлагане на работа. Целта е този портал да стане популярен, както в Македония, така и в България, в услуга на трансграничното сътрудничество", коментира Пламен Мавров.
Ръководителят на проекта от македонска страна, Методи Цветковски разказа за посещението на българските фирми в Македония.
"Отзивите са позитивни. Колегите от българска страна останаха доволни от посещението и вече се виждат някои възможности за бизнес между двете страни", коментира със задоволство Цветковски.
"За съжаление и българската и македонската икономика са в сериозна икономическа криза. Основната задача на конференцията е даде някои от решенията на проблемите. Анализът за Кюстендилска област показва, че БВП на човек от населението е под средния за страната. Има големи диспропорции в икономическото развитие между трите големи общини- Кюстендил, Дупница и Бобов дол, и останалите. Недостатъчна и незадоволителна бизнес инфраструктура и ниска конкурентноспособност на производствените предприятия, са други от недостатъците на областта", коментира Емил Георгиев, който представи Стратегията за интегрирано трансгранично развитие, като посочи плюсовете и минусите по икономически сектори.