Екопарк Малкият принц в двора на ОДК- Кюстендил
Екопарк Малкият принц в двора на ОДК- Кюстендил / ОДК- Кюстендил
В Обединен детски комплекс стартираха дейностите по проект „Малкият принц“ 2, финансиран от община Кюстендил. Целта на проекта е благоустрояване и озеленяване на южната част на екопарк „Малкият принц“ в двора на комплекса.

Екопарк Малкият принц в двора на ОДК- Кюстендил
ОДК- Кюстендил

Екопарк Малкият принц в двора на ОДК- Кюстендил
ОДК- Кюстендил

Учители, непедагогически персонал, деца и родители се включиха в засаждането на жив плет от лигиструм.

Екопарк Малкият принц в двора на ОДК- Кюстендил
ОДК- Кюстендил

Екопарк Малкият принц в двора на ОДК- Кюстендил
ОДК- Кюстендил

ОДК- Кюстендил