/ БГНЕС
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров разпореди на РИОСВ-София да установи степента на опасност на нерегламентирано депонираните отпадъци в община Невестино, съобщиха от ведомството.

Почистването на стотиците кубици боклук още не е започнало.

От Екоинспекцията и при разпоредената от Прокуратурата проверка е установено, че в землището на село Четирци, община Невестино, е замърсен терен с битови, строителни и растителни отпадъци на площ над 1600 квадратни метра.

Имотът се намира над закритото общинско депо за неопасни отпадъци и е частна общинска собственост-пасище.

Открито е и второ нерегламентирано сметище с битови и строителни отпадъци срещу оградата на закритото преди две години общинско депо.

На кмета на община Невестино е дадено предписание за почистване на отпадъците и е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за управление на отпадъците.

Проверките по случая продължават. От общинската администрация казаха, че нямат указания къде да бъдат транспортирани преобладаващите в купищата боклук строителни отпадъци.

Ако се транспортират до депо в Софийско, това ще бъде прекалено скъпо и ще увеличи значително разходите на общината.

Зам.-кметът на общината Йордан Глогов обясни:

"Нещата с отпадъците в Кюстендилски окръг не са решени от държавата. Кой трябва да ги решава, не знам. Просто не може да затвориш сметището и да ме кара да закарам отпадъците в Самоков или не знам къде да ги карам".
БНР