/ iStock/Getty Images
Родителите на 502-ма осмокласници в област Кюстендил получават еднократна помощ, съобщиха от Регионалната дирекция "Социално подпомагане" в Кюстендил.

Броят на подадените заявления - декларации за отпускане на такава помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година на семействата, чиито деца са записани в осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020-2021 година в дирекциите "Социално подпомагане" от областта са общо 513.

Издадените заповеди за отпускане на подпомагането са 491 за 502 деца, а издадените заповеди за отказ - 22. Помощта се дава на семействата, чиито деца са записани в осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020-2021 година.

я се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се дава след влизането в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок на учебната 2020-2021 г.
БТА