Документ, с който да валидират знанията си са поискали 290 души
Документ, с който да валидират знанията си са поискали 290 души / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

290 лица са изявили желание до момента да валидират своите знания, умения и компетентности, за които нямат професионално образование. 62- ма от тях са включени в следващия етап на същинско консултиране по професиите: Електротехник, Производство на кулинарни изделия и напитки, Организация на туризма и свободното време, Производство и обслужване в заведенията за хранене, Сътрудник в малък и среден бизнес, Работник в растениевъдството, Производство на сладкарски изделия, Икономист-информатик, Кетеринг, Финансист, Обслужване на заведенията в общественото хранене, Оперативен счетоводител, Оператор в производство на облекло, Моделиер-технолог на облекло.
В резултат от процеса на валидирането кандидатите могат да получат документ за професионална квалификация или документ, който признава част от професия. В единия или в другия случай с тези документи може да се заеме определена длъжност. От месец януари 2014 г. в 10 Професионални гимназии в област Кюстендил се изпълняват дейности по проект "Нова възможнаст за моето бъдеще".
Валидирането е полезно за гражданите, защото спестява средства и време. Хората, които нямат документ за упражняваната от тях професия и искат да им се признаят определени знания, умения и компетентности, може да се обърнат към Професионалните гимназии в област Кюстендил.
Информация за възможностите за получаване на консултация може да се получи на телефон 070013773 на цената на един градски разговор.