Добър 4 си писа областният управител Иван Каракашки
Добър 4 си писа областният управител Иван Каракашки / Дима Кирилова,Дарик радио

С добър 4 оцени работата си областният управител Иван Каракашки на заключителна пресконференция, на която отчете работата на екипа си.
15 млн. лв. са влезли в областта по програма "Растеж и развитие на регионите".
"Изключително съм доволен, че със съдействието на Мая Манолова издействахме по ОП "Региони в растеж", в интегрирания план за градско развитие 20 % да бъдат изразходвани от селата за образователни, социални и икономически дейности. Надявам се така нашите села да получат помощ, не успяхме да променим дефиницията за селски райони. Очаквам да видим дали е утвърдено да се създаде междуфондово финансиране, в което да участват селата от общините Кюстендил и Дупница, които не могат да получават средства по ОПРСР.
Продължихме една хубава традиция, всеки месец в различна община да правим приемна с граждани и срещи с кмета, заместниците му и всички общински кметове", коментира Иван Каракшки.
Областният управител отчете успешна работа по доработване и приемане на областната стратегия за развитие 2014- 2020 г., както и отпадането на над 300 лицензионни режима за бизнеса след среща с вицепремиера Даниела Бобева.