До 31-и януари се подават декларации за облагане с патентен данък
До 31-и януари се подават декларации за облагане с патентен данък / Дарик радио,архив

31-и януари е срока за подаване на декларация за облагане с патентен данък, припомниха от пресцентъра на община Дупница. Декларацията се подава на основание чл.61 от "Закона за местните данъци и такси"( ЗМДТ) от физически лица, включително еднолични търговци, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък. Ако дейността започва след тази дата, то тогава патентния данък се заплаща непосредствено преди започването. Сроковете за внасяне на данъка са:
- за първо тримесечие - до 31 януари
- за второ тримесечие - до 30 април
- за трето тримесечие - до 31 юли
- за четвърто тримесечие - до 31 октомври
Лица заплатили пълният размер на данъка до 31 януари ползват отстъпка 5%.
Санкциите са до 500лв. глоба за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци за подаване на декларация след законоустановеният срок и до 1000 лв. глоба за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци - за непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък.