Бюро по труда приема заявки по Закона за насърчаване на заетостта
Бюро по труда приема заявки по Закона за насърчаване на заетостта / dariknwes.bg

Дирекция „Бюро по труда" - Кюстендил уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за процедура за прием на заявки и подбор на работодатели по чл.63 т.1 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) за реализация на обучения по заявка на работодател с цел осигуряване на заетост.

Работодателите могат да подават заявки и необходимите документи в Дирекция „Бюро по труда" - гр. Кюстендил.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда" - гр. Кюстендил, ул. „Демокрация" № 44, етаж 8, стая № 8, тел. 078-55-04-87.