Бившият кмет на Дупница с присъда невинен
Бившият кмет на Дупница с присъда невинен / Дарик- Кюстендил,архив

Кюстендилският окръжен съд, под председателството на съдия Пенка Братанова призна за невинен бившия кмет на община Дупница Атанас Янев, за сключен Анекс към Договор за доставка на хранителни продукти, за нуждите на Домашен социален патронаж и Диетично столово хранене.

Прокуратурата твърдеше, че в качеството си на длъжностно лице, заемащ отговорно служебно положение, Янев е нарушил служебните си задължения, с цел да набави за другиго имотна облага. Със сключения Анекс е увеличена цената на тези продукти с 10 428,90 лв. с ДДС, спрямо тази по първоначалния договор и оферта, като от това са настъпили значителни вредни последици за община Дупница, защото сумата е платена от общинския бюджет.

Сторените по делото разноски: по сметка на ОД на МВР гр. Кюстендил - 1326,00 лв.; по сметка на Кюстендилски окръжен съд - 12 099,12 лв. и по сметка на Софийски апелативен съд 2135 лв. остават в полза на държавата.

Присъдата може да се обжалва или протестира пред САС в 15-дневен срок.