/ netinfo
Със започването на кампанията за бране на череши ще започнат и проверките от Инспекция по труда-Кюстендил. Ще бъдат проверявани трудовите договори и инструктажите за безопасност на труда.

През миналата година има 1561 регистрирани еднодневни трудови договора, като обаче много малка част от тях са били за бране на череши. Причината е, че тогава бе значително унищожена черешовата реколта.

Бюро по труда-Кюстендил представи пред младежи проекта "Готови за работа" (СНИМКИ)

“Земеделските производители предпочитат да сключват еднодневни трудови договори с берачите. Тези договори ги улесняват значително, защото не се регистрират в НАП и Бюро по труда. Те се завеждат единствено при нас и са за краткосрочна селскостопанска работа.

Работодателите нямат задължение всеки ден да издават заповед за прекратяване на договор и нямат задължение за изготвяне на трудова характеристика. През миналата година са направени 154 проверки на земеделски производители, но като цяло в селското стопанство, установени са 390 нарушения, съставен е един акт.

10,6% безработица отчете Бюро по труда-Кюстендил

Основните нарушения са за здравословни и безопасни условия на труд", заяви началникът на Инспекция по труда- Кюстендил Валентин Златински. Ако безработни се наемат на еднодневни трудови договори те няма да изгубят правата си като безработни.

“Всеки нает безработен на тези договори ще продължи да получава обезщетения и социални помощи. Тези права се прекратяват само ако безработното лице има повече от 90 дни в годината като сключени еднодневни трудови договори”, каза директорът на Бюро по труда Юлияна Хаджиева.