Безплатен обяд за социално слаби в Дупница
Безплатен обяд за социално слаби в Дупница / Дарик радио,архив

Граждани от уязвимите групи в Дупница ще се хранят безплатно в продължение на 6 месеца. Храненето за социално слабите вече стартира с 62 човека, разделени в две групи. Първата група е запълнена и е от 40 човека, това са гражданите, които получават социални помощи, регистрирани в Дирекция Социално подпомагане.
Другите са във втората група - самотно живеещи лица получаващи минимални пенсии. Тази група обаче все още не е запълнена, така че всички които отговарят на тези условия, могат да подадат документи на ул. Солун 4 (на гърба на Старата поликлиника), като документи ще се приемат до запълване на бройката.
Припомням, че в края на миналия месец община Дупница подписа договор с Агенцията за социално подпомагане за осигуряване на безплатен топъл обяд. Стойността е 24 922,80 лева.
Същевременно община Дупница кандидатства пред Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно почивно дело" за осигуряване на безплатен обяд за ветерани от войната, военноинвалиди, военно пострадали. Кандидатства се за изхранването на 40 човека.
Ако oбщина Дупница успее да си осигури финансиране, то ще продължи изпълнението на тази услуга. Преди 2 години, Общината спечели финансиране за същата бройка, проектът изтича през октомври тази година. Храната се приготвя от домашния социален патронаж. Хората, които се възползват от безплатното хранене бяха определени от Министерство на отбраната. Ако община Дупница бъде одобрена от Агенцията, то хората отново ще бъдат утвърдени и посочени от военното министерство.