Багерист осъди Вия Апия-Кюстендил за над 8000 лв. неизплатени заплати
Багерист осъди Вия Апия-Кюстендил за над 8000 лв. неизплатени заплати / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Районен съд- Кюстендил осъди фирма "Вия Апия- Кюстендил" (бивша "Гранит") да плати на работник над 8000 лв. за неизплатени заплати, за период от година.

Мъжът е бил на длъжност „машинист на автогрейдер и багер", като трудовият му договор с ответното дружество бил прекратен от него без предизвестие, поради забава в изплащането на трудовото възнаграждение през октомври 2010 г.

Фирмата е в несъстоятелност и е назначен синдик. Над 100 работници протестираха за неизплатени заплати от фирмата през 2010 и 2011 г.

Видно от допуснатата и изслушана в съдебно заседание съдебно - счетоводна експертиза e, че след проверка на документите по делото и в счетоводството на ответното дружество, работодателят не е изплатил дължимото трудово възнаграждение на ищеца за периода от месец октомври 2009 г. до месец октомври 2010 г. в общ размер на 7277,09 лв., както и че на ищеца са начислени, но не са изплатени обезщетението по чл.221, ал.1 от КТ в размер на 863,36 лв. и обезщетението по чл.224, ал.1 от КТ в размер на 156.96 лв.

Решението на съдия Светослав Петров подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд-Кюстендил.