Авария със съд, работещ под налягане в базата на „МАГООД
Авария със съд, работещ под налягане в базата на „МАГООД / netinfo

Авария със съд, работещ под налягане за въздух е станала в производствената база на „МАГ"ООД, намираща се на територията на „Въгледобив Бобов дол „АД /бившата Централна ремонтна база на „Мини Бобов дол" /в град Бобов дол , област Кюстендил. Инцидентът е станал на 17.01.2012 година около 08.10 часа, съобщава инж. Костадин Башов-началник на РО"Инспекция за държавен технически надзор"-Благоевград.

Авария със съд, работещ под налягане в базата на МАГ"ООД
netinfo

  За възникналата авария инспекцията е уведомен от Районното управление на полицията на МВР в гр.Бобов дол  в 13.50 часа на 17.01.2012 г. Съда е разрушен нанесени са материални щети: разрушена е една стена на производственото помещение  и са счупени стъклата на същото. Човешки жертви няма. Служители на РО "Инспекция за държавен технически надзор"-Благоевград обследват причините за възникналата авария. Разрушеният съд  е работил в нарушение на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност: не е регистриран и не му е извършен първоначален технически преглед от органите за технически надзор. През 2010 година служители на РО "Инспекция за държавен технически надзор"-Благоевград установяват, че описаният възудхосборник работи незаконно и за спирането на  същия   е издадена заповед за спиране  №186/29.03.2010 г. на началника на РО"Инспекция за държавен технически надзор"-Благоевград, връчена  на същата дата на управителя на дружеството Илин Росенов Карипов и  е съставен акт за установяване на административно нарушение на дружеството от РО"Инспекция за държавен технически надзор"-Благоевград №1-219/29.03.2010 г.

Авария със съд, работещ под налягане в базата на МАГ"ООД
netinfo

"Видно от станалата авария ползвателя на  съоръжението с повишена опасност не е изпълнил принудителната административна мярка  за спиране на съда, работещ под налягане  и е създал предпоставки за възникване на аварията и е застрашил живота и здравето на работещите в предприятието хора.Нарушени са драстично изискванията за безопасна експлоатация на въздухосборника, регламентирани от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане:ползвателя е допуснал експлоатацията на нерегистрирано и неизпитано съоръжение, не е определен със заповед обслужващ съда,  персонал; липсва инструкция за работа на съоръжението; не са извършвани и документирани: настройки на предпазният клапан на съда и  прегледи на същият, се казва още в съобщението от инспекцията.

 За възникването на аварията на 17.01.2012 г. ползвателя не е уведомил РО"Инспекция за държавен технически надзор"-Благоевград и не е запазил обстановката след аварията  непроменена, а е нарязал и изместил от мястото на аварията въздухосборника, навярно с цел прикриване. На виновните лица , допуснали възникването на аварията и нерегламентираната  работата на описаният съд под налягане ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения .Размера  на глобите и санкциите  на виновните физически и юридически лица , предвидени в Закона за техническите изисквания към продуктите за този вид нарушения е в размер  до 10 000 лева. РО"Инспекция за държавен технически надзор"-Благоевград ще сезира и Окръжна прокуратура-Кюстендил за предприемане на съответни действия, предвидени в Наказателния кодекс.