/ netinfo
Обществената поръчка за инженеринг на 5 улици в Дупница е на обща стойност 422 071,62 лева. Обособените позиции са 5 и са за проектиране, изграждане и авторски надзор. Обхватът на улиците е - "Отовица" (320 метра) в участъка между "Мадара" и "Драгой Болярин" с прогнозна стойност 115 000 лв. с ДДС, ул."Родопи" (250 метра) от градинката до бившата ул."Бригадирска" на стойност 131 071,62 лв. ул. "Димчо Дебелянов" (250 метра) в участъка между "Евтим Трайчев" и ул. "Курт дере" на стойност 55 000 лв, ул. "Кокиче"(90 метра) с прогнозна стойност 34 000 лв. и улица в кв.Южен (200 метра) на стойност 87 000 лева.

Поръчката включва цялостно преасфалтиране, изграждане на тротоари и други.

Междувременно на среща между кмета на община Дупница Методи Чимев и управителя на ВиК Илия Илиев е взето решение водното дружество да подмени изцяло водопровода по ул. „Кокиче“, ул. „Родопи“, където не е подменен водопровода и 120 метра от ул. „Отовица“.

Подмяната ще е за сметка на ВиК-Дупница, защото в тези участъци водопровода е стар. Най-дългият срок за приключване на дейностите е 90 дни, с включено проектиране. Отварянето на офертите е насрочено за 26 април.