Адвокатска колегия-Кюстендил изключи двама адвокати, но отчете успешна 2010 г.
Адвокатска колегия-Кюстендил изключи двама адвокати, но отчете успешна 2010 г. / Дарик- Кюстендил, архив

Като успешна и интересна определи 2010 г. за Адвокатска колегия-Кюстендил нейният председател Емил Велинов. Той отчете факта, че колегията първа в страната протестира срещу забавените плащания на хонорарите на служебните защитници.

"Събрахме сили, единодушно да се противопоставим на държавната машина. Адвокатската колегия реагира като гражданско общество и бяхме подкрепени от други колегии в страната", каза пред Дарик адвокат Велинов. Той коментира, че жалбите срещу членове на колегията са малко и повечето са неоснователни, като на всички е отговорено писмено.

Председателят на колегията определи случката с адвокат Валери Ненов, като неприятна. На заседание на Адвокатския съвет Ненов ще бъде изключен от състава й, след като има влязла в сила присъда.

Емил Велинов отчете намаляване на броя на членовете на Адвокатска колегия- Кюстендил, които в момента са около 200, а в други години са били до 240. Една адвокатка е изключена заради неплатен членски внос. Няколко дисциплинарни дела са спрени, след като адвокатите са платили вноските си, след отправените покани.

"Някои колеги се отказаха от членството си, защото са в пенсионна възраст, други починаха. Има млади юристи, които искат да се впишат в колегията, но Висшия съдебен съвет е въвел труден изпит", заяви Емил Велинов.Той отчете, като успех и факта, че членове на Адвокатска колегия- Кюстендил са и адвокати от София, Пловдив, Благоевград.