7 540 тона вредни и парникови емисии са спестили газифицираните жители на Кюстендил
7 540 тона вредни и парникови емисии са спестили газифицираните жители на Кюстендил / Дарик- Кюстендил, архив

Газифицираните жители и промишленост в Кюстендил са спестили общо 7 540 тона вредни и парникови емисии на атмосферата. От тях 456 тона са спестените вредни газове и прахови частици във въздуха, а концентрацията на въглеродния диоксид е с 7 084 тона по-малко, сочат данните към септември 2013 година.

В края на септември 2013 година всички клиенти на Овергаз в страната спестиха на атмосферата замърсяване с 300 хиляди тона емисии. Благодарение на газификацията вредните газове и праховите частици във въздуха са с близо 15 хиляди тона по-малко, а концентрацията на най-разпространения парников газ в атмосферата, въглеродния диоксид, е намалена с 285 хиляди тона.
Най-осезаема промяна в качеството на въздуха има в районите, където домакинствата замениха нафтата, дървата и въглищата с природен газ и промишлеността използва по-екологичното, енергоефективно и евтино синьо гориво за своите производства.

По този начин клиентите на газоразпределителното дружество имат възможността да се възползват от предимствата на синьото гориво, като междувременно допринасят за по-чистия въздух. От 2000 година до момента газификацията, извършена от Овергаз, спести над 4 милиона тона емисии на атмосферата - въглероден оксид и диоксид, серни и азотни оксиди, летливи вещества и прах.